Vadí mi spory mezi starostou a místostarostkou, říká Lubomír Černý

22.07.2014 17:37

Přinášíme Vám rozhovor s lídrem kandidátky ČSSD v Novém Městě nad Metují ...

Mgr. Lubomír Černý

Pracuje jako zástupce ředitele na Střední průmyslové škole. Původním povoláním pedagog. Je členem zastupitelstva a v současné době vede tamní kandidátku České strany sociálně demokratické. Lubomíru Černému je 58 let.

 

1. Proč jste se rozhodl kandidovat jako jednička na kandidátce ČSSD do městského zastupitelstva? Co nabízíte Novému Městu nad Metují?
Mé rozhodnutí jít do voleb ve volebním období r. 2014 – 2018 je ovlivněno hlavně tím, že jsem člen současného zastupitelstva města a v minulých volbách jsem obdržel poměrně hodně hlasů.
Dalším důvodem je, že jsem se v Novém Městě narodil a žiji a pracuji zde celý svůj život. Rád bych přispěl k zvelebení našeho města, aby se zde dobře žilo všem občanům bez rozdílu.

2. Kterou část města máte nejraději a proč?
Jednoznačně musím říci, že je to městská část Krčín, neboť jsem zde vyrostl a prožil podstatnou část svého života. Rád vzpomínám na své hokejové začátky na zimním stadionu.

3. Co byste současnému vedení města vytkl? Kde vidíte nedostatky?
Současnému vedení města bych vytkl nejednotnost, dlouhodobé spory mezi starostou a místostarostkou, což nepřispívá k řešení problémů. Nedostatkem jsou dále finanční prostředky. V minulosti se uskutečnily velmi nákladné akce, ať již rekonstrukce knihovny či náměstí a v současnosti se musí splácet úvěr, který byl na tyto akce pořízen.

4. Co podle Vás Novému Městu nejvíce chybí?
Když budu vycházet z posledního průzkumu mezi občany města, tak je to jednoznačně koupaliště. Bohužel občané města jsou smířeni se stávajícím stavem. My ve svém programu nabízíme alespoň zpřístupnění městských pozemků bývalého koupaliště pro tzv. přírodní koupání a pokračování v hledání finančních prostředků pro tuto lokalitu.

5. Jak se stavíte k problematice objektu bývalých kasáren? Máte nějaké návrhy řešení?
K tomuto tématu je velmi složité se jednoznačně vyjádřit. Určitě jsem pro pokračování demolice ve spodní části a postupně  nabídnutí jednotlivých parcel k odprodeji, buď na byty či podnikatelské objekty. Samotná budova díky tomu, že byla v minulosti uvnitř vybourána, se nabízí k rekonstrukci. Bohužel v současné době je toto nad rámec finančních možností města.

6. Co byste udělal jako první věc ve funkci starosty?
Jako první věc bych se zaměřil na veškeré výdaje města. Města hospodaří s nemalou částkou, ale na investice bohužel zbývá velmi málo prostředků. Bohužel jsme nuceni odmítat i evropské dotace, neboť městu chybí prostředky na spoluúčast.

7. Kdo je Vaším vzorem politika u nás či ve světě?
Já mám vzory ve svém blízkém okolí a to PharmDr. Janu Třešňákovou – krajskou radní Královéhradeckého kraje pro oblast zdravotnictví. Musím říci, že je druhé volební období krajskou radní a je za ni vidět mnoho práce. Pro nás Novoměšťáky je to např. v
r. 2011-2012 rekonstrukce patrové vily psychiatrie, která vyšla kraj na 25 milionu korun, kde pobyt v zařízení je pohodlnější a kapacita kliniky se rozšířila o lůžka, která v tomto oboru v kraji chyběla. Dále je to starosta města Náchoda a poslanec parlamentu ČR p. Jan Birke, který ve velmi krátké době ukázal, jak lze pracovat pro blaho občanů města, např. stavba nového autobusového nádraží, obnova prameníku Ida, mnoho dopravních opatření, apod.

Zpět

Kontakt

OVV ČSSD Náchod
Náměstí T.G. Masaryka 68,
Náchod 547 01

+420 601 378 369

© 2014 OVV ČSSD Náchod. Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode