Staňte se členem

Členem strany může být každý občan bez rozdílu národnosti, náboženství a rasy či sociálního postavení, je-li starší osmnácti let a potvrdil-li podpisem přihlášky, že souhlasí s jejím programem a stanovami. Členem strany mohou být pouze fyzické osoby, které jsou občany České republiky.

Členství ve straně je neslučitelné se souběžným členstvím v jiné české politické straně nebo politickém hnutí nebo kandidaturou na veřejnou funkci za takovéto organizace bez souhlasu příslušného orgánu strany, který je oprávněn schvalovat kandidátní listiny na tuto funkci.

Každý člen má stejná práva a povinnosti a nesmí být diskriminován ani zvýhodňován z důvodu národnosti, rasy, pohlaví nebo věku.
 
V případě, že se chcete stát členem/členkou České strany sociálně demokratické, kontaktujte okresní sekretariát ČSSD. Přihlášku můžete zaslat také elektronicky na adrese: www.cssd.cz/strana/agenda-a-clenstvi/clenstvi-a-prihlaska/
 
 
 

Kontakt

OVV ČSSD Náchod
Náměstí T.G. Masaryka 68,
Náchod 547 01

+420 601 378 369

© 2014 OVV ČSSD Náchod. Všechna práva vyhrazena.